Został wstrzymany do 1 stycznia 2018 roku

   • 15 listopada sejm przegłosował ustawę przedłużającą zawieszenie podatku handlowego
  • Nie będzie on obowiązywał do 1 stycznia 2018 roku
  • Obrady zostały zainicjowane w związku z wezwaniem Komisji Europejskiej 

15 listopada sejm przegłosował ustawę, zgodnie z którą przedłużono zawieszenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2018 roku. Obrady zostały zainicjowane w związku z postępowaniem Komisji Europejskiej, które zostało wszczęte w połowie września i zaskutkowało wezwaniem Polski do wstrzymania stosowania ustawy o podatku handlowym. Bruksela miała bowiem zastrzeżenia dotyczące tego, czy obecne skonstruowanie mechanizmu podatkowego nie faworyzuje małego handlu i mniejszych sklepów, co stanowiłoby niedozwoloną pomoc publiczną.

Do tej pory podstawą wstrzymania obowiązywania ustawy było rozporządzenie ministerstwa finansów. Z tego względu podatnicy nie musieli uiszczać podatków, ale byli zobowiązani złożyć deklaracje o wysokości ewentualnych należności. Ustawa zwalnia również z tej powinności.

Sejm przegłosował zawieszenie podatku w obecnym kształcie 232 głosami. Przeciw takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 206 posłów, 4 natomiast wstrzymało się od głosu.

Dalsze działania w sprawie podatku uzależnione są od decyzji Komisji Europejskiej. Jak zakładają bowiem przedstawiciele rządu – Bruksela może zmienić zdanie w 2017 roku.