W puli nawet 5 mln 200 tys. złotych dotacji

   • Miasto z programem dotacji do montażu urządzeń do produkcji energii z OZE
  • To jeszcze bardziej konsekwentna walka z niską emisją
  • Miasto będzie dotować do 75% kosztów kwalifikowanych związanych z instalacją 

Częstochowa startuje z programem dotacji do montażu urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych: instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła – powietrznych i gruntowych. Budżet projektu, który w 85% ma zostać dofinansowany z Unii Europejskiej, to 5 mln 200 tys. zł.

– Rozpoczynamy jeszcze konsekwentniej walkę z niską emisją, dlatego chcemy realizować w mieście jak najwięcej projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Większy udział tych „czystych” technologii energetycznych to szansa na czyste powietrze w Częstochowie – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Miasto będzie mogło dotować do 75% kosztów kwalifikowanych związanych z uruchomieniem i podłączeniem instalacji do sieci przesyłowej. Chce udzielić takich dotacji ok. 250 częstochowskich rodzinom gotowym zamontować odnawialne źródło energii w swoich domach.

– Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji będą miały te osoby, które równocześnie zdecydują się na likwidację u siebie starego paleniska, powodującego emisję szkodliwych substancji – zapowiada Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.

Po przeprowadzeniu naboru i weryfikacji wniosków lista uczestników projektu wraz z wnioskiem aplikacyjnym o środki unijne zostanie przesłana do Urzędu Marszałkowskiego. Montaż instalacji ma być prowadzony w latach 2017–2018.

Projekt związany z OZE będzie realizowany w formule „Słonecznej Gminy”. Miasto pozyska środki i zrealizuje program ekologicznych dotacji, z którego skorzystają mieszkańcy Częstochowy. Ten projekt spisuje się w szereg innych działań już podejmowanych przez miasto na rzecz efektywności energetycznej oraz walki ze smogiem.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd