Tematem możliwości rozwoju ich przedsięwzięć

 



  • LGD oraz Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowały Śniadanie Trzech Sektorów




  • Było to spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami władzy lokalnej i biznesu




  • Celem wyposażenie uczestników w informacje na temat możliwości rozwoju przedsięwzięć



 

26 kwietnia o godz. 8.00 rano Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zorganizowały Śniadanie Trzech Sektorów.

Było to merytoryczne spotkanie organizacji pozarządowych z kluczowymi przedstawicielami władzy lokalnej i biznesu we Włocławku. „Śniadanie” odbyło się w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej.

Celem tego wydarzenia było wyposażenie uczestników w informacje na temat możliwości rozwoju ich przedsięwzięć. Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym, co ważne – od dialogu władza lokalna–mieszkańcy–biznes, przez marketing społecznie zaangażowany i wspólne realizowane projekty.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd