Konsultacje polsko-estońskie

 

Estonia i Polska są sojusznikami m.in. w polityce wschodniej. Nasze stanowiska dotyczące Partnerstwa Wschodniego czy polityki wobec Rosji wynikają z podobnej percepcji zagrożeń dla bezpieczeństwa UE oraz potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas spotkania z estońskim ministrem spraw zagranicznych Svenem Mikserem.

Odbywające się w poniedziałek w Warszawie konsultacje dwustronne poświęcone były m.in. wyzwaniom bezpieczeństwa, polityce wschodniej, aktualnym kwestiom agendy europejskiej oraz relacjom polsko-estońskim.

Minister Waszczykowski wysoko ocenił priorytety estońskiej prezydencji w Radzie UE. – Nikt chyba nie ma wątpliwości, jak ważną kwestią obecnie jest zapewnienie bezpieczeństwa Europy – troska o bezpieczną i chronioną Europę jest nie tylko troską UE, ale także każdego państwa członkowskiego. Polska wspierać będzie także działania Estonii na rzecz wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz dalszego rozwoju jednolitego rynku, w tym w obszarze cyfrowym – zapowiedział szef MSZ.


– Polska i Estonia podobnie patrzą na wyzwania i zagrożenia, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa – powiedział z kolei minister Mikser podczas konferencji prasowej. Przekonywał również, że ważne jest, aby Polska i Estonia rozmawiały o bezpieczeństwie w naszym regionie świata. – Chciałem podziękować Polsce za jej duży wkład we wzmocnienie bezpieczeństwa – podkreślił szef MSZ Estonii. Jak dodał, Estonia blisko współpracuje z Polską w tej kwestii. Szef estońskiego MSZ zapewnił, że oba kraje podobnie patrzą na wyzwania i zagrożenia w kwestiach bezpieczeństwa.

Minister Sven Mikser uczestniczył w poniedziałek także w naradzie ambasadorów RP, podczas której wygłosił przemówienie na temat wyzwań bezpieczeństwa stojących przed społecznością międzynarodową, zarówno w odniesieniu do Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego. W trakcie panelu, w którym wystąpił wspólnie z ministrem Waszczykowskim, temat bezpieczeństwa został omówiony w kontekście innych priorytetów trwającej od lipca br. prezydencji Estonii w Radzie UE. Należą do nich: otwarta i innowacyjna gospodarka europejska, bezpieczna i chroniona Europa, Europa cyfrowa i swobodny przepływ danych, zintegrowana i zrównoważona Europa. Estonia wskazuje także na dwa tematy horyzontalne: agenda cyfrowa i Partnerstwo Wschodnie.

Źródło: