Debata miejska dla mieszkańców, przedsiębiorców i branży reklamową

   • Miasto Sopot organizuje debatę w sprawie opracowywanej uchwały krajobrazowej
  • Ma ona dotyczyć m.in. reklam i szyldów w przestrzeni miejskiej
  • Na spotkaniu zostanie zaprezentowana koncepcja uchwały wysłana do uzgodnień 

Miasto Sopot zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz branżę reklamową na debatę w sprawie opracowywanej uchwały krajobrazowej, dotyczącej m.in. reklam i szyldów w mieście.

Spotkanie odbędzie 20 kwietnia się w Sopotece, w budynku Sopot Centrum przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14 o godzinie 18.00.

Poprowadzi je Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, które zajmuje się przekształcaniem przestrzeni publicznej w mieście oraz wzmacnianiem udziału społecznego w pielęgnowaniu i kształtowaniu ładu przestrzennego. Miasto Sopot zaprosiło stowarzyszenie do współpracy przy powadzeniu konsultacji społecznych.

 

Na spotkaniu zostanie zaprezentowana koncepcja uchwały wysłana do uzgodnień. Władze miasta są otwarte na sugestie mieszkańców, przedsiębiorców, branży reklamowej, które zostaną zebrane w trakcie spotkania. Po uzyskaniu uzgodnień i ewentualnych wytycznych od uzgadniających organów oraz po uwzględnieniu uwag ze spotkania, projekt uchwały będzie ponownie zaprezentowany publicznie. Będzie wówczas okazja do składania formalnych uwag.

Celem opracowania uchwały reklamowej dla Sopotu jest ochrona walorów krajobrazowych miasta, uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania: obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz sformułowanie czytelnej oferty dla przedsiębiorców i producentów reklam.

Założenia do projektu sopockiej uchwały reklamowej:  • ochrona wartości historyczno-krajobrazowych miasta,
  • wypracowanie czytelnych zasad dla mieszkańców, przedsiębiorców i branży reklamowej,
  • ograniczenie rodzajów reklam tylko do tych, które zostały wymienione w uchwale.Źródło: Informacja przesłana przez samorząd