Wybudują silosy zbożowe

   • Firma podpisała umowę na wybudowanie obiektów magazynowych na terytorium Tanzanii
  • Feerum wykona 5 kompleksowych elewatorów zbożowych
  • Łączna wartość umowy wynosi 33,14 mln dolarów 

Powstała w 2013 roku spółka Feerum jest obecnie jednym z największych polskich producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste czy kukurydza. Wczoraj firmie udało się podpisać umowę na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii 5 kompleksów obiektów magazynowych z National Food Reserve Agency.

– Zgodnie z umową, emitent jest zobowiązany do wykonania projektów silosów zbożowych, wyprodukowania zaprojektowanych silosów, zapewnienia transportu silosów do szczegółowo określonych w umowie lokalizacji znajdujących się na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii, montażu i uruchomienia silosów, zapewnienia serwisu gwarancyjnego, przeprowadzenia szkoleń personelu zamawiającego w zakresie obsługi silosów, wybudowania obiektów magazynowych oraz rewitalizacji istniejących obiektów magazynowych należących do zamawiającego – doprecyzował zarząd spółki.

Łączna wartość umowy wynosi 33,14 mln dolarów. Jej koszty zostaną pokryte ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez polski rząd na rzecz rządu Tanzanii na podstawie umowy z 28 września 2015 roku. Wykonanie zamówień ma zaś nastąpić w ciągu 18 miesięcy od uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń. Najpierw jednak umowa musi zostać zaakceptowana przez rządy obu państw.