To najbardziej popularne usługi medyczne?

 

Jak wynika z badania CBOS, w ciągu ostatnich 4 lat nie wzrosła powszechność korzystania z usług medycznych. Jednak dostrzegalnie zwiększyła się częstotliwości korzystania z usług stomatologa oraz badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

88% respondentów przynajmniej raz w ciągu 6 miesięcy zasięgało porady lekarskiej z powodu choroby, złego stanu zdrowia swojego lub dziecka, korzystało z usług stomatologa czy protetyka bądź podjęło się badań diagnostycznych i laboratoryjnych. 75% dorosłych Polaków zasięgało porady lekarskiej u lekarza ogólnego, trzy piąte badanych (60%) wykonała w tym czasie badania diagnostyczne i laboratoryjne, jak USG, tomografia, mammografia czy gastroskopia, ponad połowa (55%) odwiedziła przynajmniej raz lekarza specjalistę, a więcej niż co drugi Polak korzystał z usług stomatologa lub protetyka (53%).

– Obecnie powszechność korzystania z usług medycznych jest trochę większa niż przed dwoma laty. W pierwszym półroczu 2016 roku z jakiejś formy pomocy medycznej korzystało 84% badanych, obecnie tyle samo, ile w 2014 roku – 87%. Od 4 lat praktycznie nie zmienia się natomiast odsetek osób zasięgających porad specjalistów – w pierwszym półroczu 2014 i 2016 roku do lekarza specjalisty przynajmniej raz zgłaszało się 54% ankietowanych, w tym roku – 55% – wynika z badań CBOS.

Relatywnie największy wzrost zarejestrowano w sferze usług stomatologa i protetyka. W pierwszej połowie tego roku przynajmniej raz lekarzy tych specjalności odwiedziło 53% badanych (w porównaniu do 46% w analogicznym okresie w 2016 roku).

Źródło: