Nabór wniosków do II edycji programu ograniczania niskiej emisji zakończony

   • W Suwałkach zakończył się nabór wniosków do II edycji programu ograniczania niskiej emisji
  • Złożono 116 wniosków o udzielenie dotacji, z czego 105 spełnia wymagania formalne
  • Łącznie wartość dofinansowania w ramach programu może wynieść 329 tys. złotych 

Zakończył się nabór wniosków do II edycji programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki. Złożono 116 wniosków o udzielenie dotacji, z czego 105 spełnia wymagania formalne. Łącznie wartość dofinansowania może wynieść 329 tys. zł. Zainteresowanie Suwalczan programem – w odniesieniu do ubiegłego roku – wzrosło dwukrotnie.

– Jestem zadowolony, że nasz program spotkał się z tak dobrym przyjęciem ze strony Suwalczan. Ubiegły rok, kiedy realizowaliśmy go po raz pierwszy, pokazał już duże zainteresowanie. Cieszę się, że nasi mieszkańcy chcą skorzystać z tej formy pomocy. Takie działanie sprawia, że wszyscy dbamy o jakość powietrza w Suwałkach – tłumaczy prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

W 2017 r. zostało złożonych 116 wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”.

Do udzielenia dotacji kwalifikuje się 105 wniosków, z czego 53 są wnioskami na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, 14 – na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (w tym 2 wspólnoty mieszkaniowe), a 38 – na wymianę starego źródła na nowe.

W 2017 r. przewidziano na realizację zadania 200.000 zł. Złożono wnioski na kwotę 329 000,00 zł.

– Zaproponuję Radzie Miejskiej w Suwałkach by zwiększyć kwotę do tego poziomu by zaspokoić potrzeby wszystkich osób, które złożyły wnioski – dodaje prezydent Suwałk.

W 2016 r. podczas realizacji I edycji programu podpisanych zostało 47 umów z czego:  • 19 umów na dotację na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej,
  • 14 umów na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • 14 umów na dotację na wymianę starego źródła na nowe.Rozliczonych zostało 45 umów, w 2 przypadkach odstąpiono od umowy (względy techniczne i finansowe).

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd