Nietypowy eksperyment społeczny, który poruszył urzędników

   • Problemy niepełnosprawnych rybniczan mogli poczuć na własnej skórze urzędnicy
  • Używali m.in. wózków inwalidzkich czy okularów ograniczających pole widzenia
  • Urzędnikom wsparciem służyli fachowcy pracujący z osobami niepełnosprawnymi 

Z jakimi problemami borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne, poruszające się w przestrzeni miejskiej? Na własnej skórze mogli się o tym przekonać pracownicy urzędu miasta i jednostek miejskich, zajmujący się projektowaniem i utrzymaniem infrastruktury miejskiej, biorący udział w zorganizowanym dla nich ćwiczeniu.

Uczestnicy spotkania mogli niemal dosłownie wczuć się w rolę osoby niepełnosprawnej, używając m.in. wózków inwalidzkich, okularów ograniczających pole widzenia podobnie do średniozaawansowanej jaskry oraz zaćmy, opasek imitujących pełne niewidzenie wraz z laską czy kombinezonu „pająk” do stymulacji czucia głębokiego przy uszkodzeniu centralnego układu nerwowego.

 

Chodziło o „wejście” w rolę tych osób, a przez to możliwość wczucia się, jak w codziennym życiu funkcjonuje osoba niepełnosprawna oraz wyciągnięcie wniosków w zakresie projektowania czy zmiany istniejącej infrastruktury miejskiej.

– To było niezwykle ważne i cenne doświadczenie, mające za zadanie pobudzenie wyobraźni osób tworzących przestrzeń publiczną naszego miasta – podsumował uczestniczący w spotkaniu prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Często nie uzmysławiamy sobie problemu niedostosowanej infrastruktury, dopóki sami się z nim nie zetkniemy. A okazuje się, że w wielu przypadkach nie jest to nawet kwestia drogich inwestycji, jak zbudowanie podjazdu czy windy w budynku – czasami wystarczy niewymagające wielkich nakładów finansowych przeorganizowanie przestrzeni, jak usunięcie barierki czy ułożenie fragmentu traktu inną nawierzchnią – dodał.

 

Zadaniem uczestniczących w spotkaniu urzędników było przemieszczenie się na wózkach lub z użyciem innego sprzętu symulującego niepełnosprawność, z urzędu miasta w okolice budynku sądu rejonowego. Dzięki temu samodzielnie mogli się przekonać, jak bardzo zjazd z krawężnika, kilka stopni schodów czy nierówności kostki brukowej mogą utrudnić, a czasem wręcz uniemożliwić funkcjonowanie w mieście.

Urzędnikom wsparciem służyli fachowcy, zajmujący się na co dzień problemami osób niepełnosprawnych, w tym pracownicy rybnickiego Zespołu Szkół nr 6, kształcącego młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

 

Celem spotkania było lepsze zrozumienie sytuacji osób z niepełnosprawnościami – ruchową czy wzrokową – ale również uzmysłowienie osobom zdrowym, jak umiejętnie wspierać przy pokonywaniu barier. W tym obszarze cenną wiedzą, płynącą z doświadczenia, podzieliła się Elżbieta Piotrowska, prezes Stowarzyszenia OLIGOS, prywatnie matka dorosłej, niepełnosprawnej ruchowo córki.

Demonstrując urzędnikom prawidłowy sposób prowadzenia wózka czy balansowanie nim np. na schodach, podkreślała jednocześnie ważną rolę edukacji osób zdrowych. Chodzi o stworzenie w Rybniku edukacyjnej ścieżki instruktażu poruszania się na wózku inwalidzkim. Takie instruktażowe zajęcia byłyby dedykowane zarówno samym osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom czy asystentom, jak i wszystkim zainteresowanym tego typu wiedzą.

– Asystenci osób poruszających się na wózku inwalidzkim od urodzenia, także osoby z nabytą niepełnosprawnością oraz wolontariusze mogliby w jednym miejscu nabyć umiejętności w przemieszczaniu się w nowej rzeczywistości. Ważny byłby też udział w nauce prowadzenia wózka inwalidzkiego przez zdrowych uczniów rybnickich szkół w ramach lekcji wychowawczych, co z pewnością przełożyłoby się na więcej empatii do środowiska osób z niepełnosprawnością i pokory do własnego pełnosprawnego życia – podkreśla Elżbieta Piotrowska.

 

Choć kilka lat temu złożony przez Piotrowską w ramach budżetu obywatelskiego projekt budowy ścieżki nie został przegłosowany przez mieszkańców, prezydent Piotr Kuczera zapowiedział dziś, że w mieście znajdzie się miejsce na taką inwestycję.

W Rybniku mieszka w sumie przeszło 16 tys. osób o różnym stopniu niepełnosprawności, zarówno ruchowej jak i umysłowej – praktyczne wykorzystanie informacji, o tym w jaki sposób można poprawić dostępność infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych sprawi, że przestrzeń miejska stanie się dla nich bardziej przyjazna.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd