Uroczystości odbyły się w Kuźnicy

 

Harcerze z ZHP przekazali we wtorek Betlejemskie Światło Pokoju na Białoruś. Uroczystość odbyła się na przejściu granicznym w Kuźnicy (Podlaskie); uczestniczyła w niej delegacja polskich harcerzy z Grodna.

W przekazaniu wzięła udział kilkudziesięcioosobowa grupa harcerzy m.in. z Białegostoku, Lipska, Dąbrowy Białostockiej i Kuźnicy oraz delegacja polskich harcerzy z Białorusi wraz z komendantką harcerstwa na Białorusi i przedstawicielami konsulatu w Grodnie – powiedział PAP zastępca komendanta Chorągwi Białostockiej ZHP Andrzej Bajkowski.

Podczas spotkania harcerzy w Kuźnicy nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd i składania świątecznych życzeń. Na zakończenie utworzono harcerski krąg. Jak dodał Bajkowski, harcerze przekazali też sobie tegoroczne przesłanie światła betlejemskiego: "W Tobie jest światło".

Z Kuźnicy harcerze zawiozą lampion ze światełkiem do Grodna, tam przekażą je do katedry – powiedział Bajkowski. Stamtąd trafi do drużyn harcerskich, innych miejscowości na Białorusi, przekazane zostanie też – jak dodał – do Rosji.

W poniedziałek harcerze ZHP z Suwalszczyzny przekazali światło na dawnym przejściu granicznym w Budzisku skautom litewskim.

Tradycyjnie, 23 grudnia na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku, od Betlejemskiego Światła Pokoju zostanie zapalone wielkie harcerskie ognisko. Każdy mieszkaniec miasta będzie mógł wtedy zabrać ogień do domu. Harcerze przekażą światło także władzom kościelnym i samorządowym.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty. Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu trafia ono do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą Światło po Europie.

W tym roku akcja odbywa się po raz 27. Tegoroczne hasło towarzyszące przekazaniu światła brzmi "W Tobie jest światło".


Źródło: