Już w tym miesiącu pierwszy przetarg na działki

   • W Gorzowie Wielkopolskim realizowany jest miejski programu „Tania działka budowlana”
  • Już na 27 kwietnia planowany jest pierwszy przetarg na działki
  • Celem programu jest zainteresowanie mieszkańców budowaniem domów na terenie miasta 

Na czwartek, 27 kwietnia, planowany jest w Gorzowie Wielkopolskim pierwszy przetarg na działki w ramach miejskiego programu „Tania działka budowlana”.

Celem programu jest zainteresowanie mieszkańców Gorzowa budowaniem domów na terenie miasta. Działki będą oddawane w wieczyste użytkowanie w drodze przetargu nieograniczonego na 99 lat. Pierwsza opłata z tytułu oddania działki gruntu w użytkowanie wieczyste wynosić będzie 15% ceny działki wylicytowanej w przetargu i płatna będzie przed zawarciem umowy notarialnej.

Pierwsze 7 nieruchomości w ramach programu „Tania działka budowlana” pójdzie pod młotek w czwartek, 27 kwietnia. To działki przy ul. Pełczyckiej, ul. Granicznej, ul. Kowalskiego i ul. Ludowej.

W ramach programu pn. „Tania działka budowlana” zostało przeznaczonych ok. 100 nieruchomości położonych przy ulicach: Rodła, Kowalskiego, Granicznej, Ludowej, Pełczyckiej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd