Akcja LGBT wywołuje protesty

Kampania Przeciw Homofobii zachęca do organizowania dziś w szkołach „Tęczowego Piątku”. Poprzez akcję organizatorzy zachęcają do udzielenia wsparcia tym uczniom, którzy „nie identyfikują się z orientacją heteroseksualną”.

– Takie działania są powodowane liczbą zgłoszeń ze strony młodych ludzi, którzy proszą o informacje, jak poradzić sobie z opresją i wyobcowaniem – tłumaczy działacz LGBT Krystian Legierski.

Pomysł działaczy przeciw homofobii spotkał się z krytyką organizacji prorodzinnych. Środowiska prorodzinne zaapelowały do władz państwowych o podjęcie działań, które zapobiegną propagandzie LGBT. Do wojewody łódzkiego wpłynął apel lokalnych przedstawicieli Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

– Akcja ta ma na celu promocję w szkołach postaw i zachowań LGBT, prowadzących de facto do dekonstrukcji rodziny i dyskredytacji małżeństwa, a także zaburzających procesy identyfikacji płciowej dzieci i młodzieży w fazie dojrzewania. Wskazujemy na ten problem, znając zaangażowanie środowisk związanych z LGBT nie tylko w Łodzi, ale i w całym województwie – można przeczytać w liście.

Zdaniem działaczy prorodzinnych, kampania jest nie tylko szkodliwa wychowawczo, ale także godzi w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.