Potrzebna zmiana prawa pracy

 

Jak stwierdza ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski, telepraca to jedno z rozwiązań, które mogą się przyczynić do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet. Warunkiem uruchomienia jednej z największych rezerw polskiego rynku pracy jest jednak zmiana prawa pracy.

– Na tle krajów Europy Zachodniej aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest bardzo niska. To jest dosyć duży problem przede wszystkim dla polskiej gospodarki. W kraju, w którym mieszka 38 mln osób, jedynie ponad 16 mln to są osoby pracujące – komentuje Kozłowski.

Jak stwierdza ekspert, nieaktywne zawodowo kobiety to kandydatki atrakcyjne dla pracodawców i jedna z głównych rezerw polskiego rynku pracy.

– Każdy pracownik jest potrzebny, mamy do czynienia z ogromnym deficytem kadrowym. Jednak widzimy, że kobiety częściej podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w procesie edukacji, są też bardziej wytrwałe – wyjaśnia Kozłowski. – Jednym z rozwiązań, które mogą zachęcić kobiety do podjęcia zatrudnienia, jest praca zdalna. Kobiety biorą na siebie większą odpowiedzialność za wychowanie dzieci, dlatego możliwość przynajmniej częściowej pracy zdalnej jest rozwiązaniem, które ułatwia godzenie ról życiowych: zawodowych i prywatnych, a także pozwala im stale zachowywać kontakt z życiem zawodowym pomimo rodzinnych obowiązków – dodał.

Jak ocenił Kozłowski, w krajach, w których system elastycznego dostosowania warunków pracy jest lepiej rozwinięty, poziom aktywności zawodowej kobiet jest wyższy.

– O ile w umowach cywilnoprawnych nie ma z tym najmniejszego problemu, o tyle w przypadku umowy o pracę pojawiają się duże problemy z dostosowaniem warunków pracy w domu do przepisów bhp. To wymaga wielu formalności, które wynikają z przepisów unijnych. Praca zdalna to nie jest tylko zapewnienie laptopa. Pracodawca musi zadbać o bhp miejsca pracy, a także skontrolować pracownika. W komisji kodyfikacyjnej pracowaliśmy nad usprawnieniem przepisów, tak by organizacyjnie pomóc pracodawcom. Napotykaliśmy jednak na duży problem związany właśnie z dostosowaniem warunków pracy do przepisów bhp – zgadza się wiceprzewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy prof. Monika Gładoch.

Źródło: