Startuje nowy unijny projekt wpisujący się w miejski program

   • W Częstochowie rusza miejski program „Teraz Lepsza Praca”
  • Zyskają w nim małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Łączny budżet projektu to blisko 66 mln złotych 

Startuje nowy unijny projekt wpisujący się w miejski program „Teraz Lepsza Praca”. Zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa stawiające na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Łączny budżet projektu to blisko 66 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE – to ponad 54 mln złotych. Jego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, która oferuje też dotacje dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz buduje halę magazynowo-produkcyjną.

Projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” realizowany będzie do końca kwietnia 2022 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014–2020. Kierowany jest wyłącznie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój, podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji swojej kadry. Koresponduje on z innymi realizowanymi ostatnio działaniami miasta, wiążącymi dbałość o rozwój gospodarczy z troską o sytuację częstochowskich pracowników. Nie chodzi już wyłącznie o miejsca pracy, ale także o coraz lepszą jakość zatrudnienia i promowanie dobrych standardów w tym obszarze: wyższych uposażeń, lepszych umów, możliwości awansu i rozwoju zawodowego. Agencja Rozwoju Regionalnego jako lider projektu będzie go realizować z trzema partnerami w województwie.

– Projekt zakłada, że prawie 6,5 tys. osób zostanie dzięki niemu przeszkolonych, a ponad 1700 firm skorzysta z dotacji do 100 tys. złotych – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Prawie 66 mln złotych zostanie więc wydatkowanych na pomoc przedsiębiorcom w województwie śląskim, żeby się rozwijali, szkolili swoich pracowników, byli bardziej efektywni i konkurencyjni na rynku.

 

Nowy projekt wspiera przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu oraz usługi rozwojowe mające na celu wsparcie pracowników w zakresie zdobywania, potwierdzania bądź doskonalenia kwalifikacji. Z planowanych działań skorzystają nie tylko szeregowi pracownicy (w tym po 50. roku życia oraz mający stosunkowo niskie kwalifikacje), ale także kadra menedżerska.

– Bardzo chcemy, żeby te środki, które udało się uzyskać w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, zostały dobrze wykorzystane – mówi Marcin Kozak prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. – Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać maksimum 80% dotacji, a usługę szkoleniową lub doradczą zrealizuje jeden z podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do tej pory nie mieliśmy w województwie tak dużej puli środków dla przedsiębiorców na podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników.

Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła też budowę nowej hali magazynowo-produkcyjnej na częstochowskich terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (strefa Skorki), w pobliżu obwodnicy i węzła zjazdowego budowanego obecnie odcinka autostrady A1. Hala będzie mieć blisko 3,2 tys. m2 w 4 segmentach oraz zaplecze socjalno-biurowe (4 moduły po 130 m2). Powstaje na działce przekazanej spółce przez miasto.

– Spodziewamy się, że do końca września lub na początku października budowa zostanie sfinalizowana – deklaruje Marcin Kozak. -–Przedsiębiorcy, którzy wynajmą u nas powierzchnię będą mogli sobie wliczyć koszty najmu w koszty całego projektu inwestycyjnego jako podstawę do uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego, z których korzystają firmy w specjalnych strefach ekonomicznych.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd