Sprawdź, gdzie jest taniej

   • Według KNF, aktywa polskiego sektora bankowego z kredytów osiągnęły 1 167 mld zł
  • Konkurencja oraz różnorodność produktów zmusza do analizy ofert pożyczkowych
  • W maju Polski Instytut Badań Jakości przeprowadził test kredytów gotówkowych 

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2017 roku aktywa polskiego sektora bankowego pochodzące z udzielonych kredytów osiągnęły niewyobrażalną kwot 1 167 mld zł i stanowiły ponad 2/3 wszystkich aktywów w tym sektorze. Wynik ten jest w znacznej części kształtowany przez zadłużenie gospodarstw domowych, które odpowiada za niemal 50% sumy zobowiązań kredytowych w Polsce.

Wysoka konkurencja w sektorze bankowym oraz różnorodność produktów kredytowych zmusza potencjalnych kredytobiorców do dogłębnej analizy ofert pożyczkowych znajdujących się w portfelu instytucji finansowych. Oferty te różnią się znacznie m.in. po względem kosztów obsługi kredytu, możliwych sposobów spłaty długu (elastyczność spłaty), formy zabezpieczenia, transparentności umowy kredytowej, sposobów zaciągnięcia pożyczki, a także jakości obsługi klienta.

W maju 2017 roku Polski Instytut Badań Jakości, w ramach kontynuacji współpracy z renomowanym Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) przeprowadził test kredytów gotówkowych oferowanych przez 12 największych polskich banków. Metodologia Instytutu z Zurichu pozwoliła na dokonanie rzetelnego porównania różnych produktów kredytowych oraz pomogła w sporządzaniu modelu analitycznego opartego na ocenie punktowej przy użyciu 56 zmiennych, podzielonych na trzy kategorie.

W badaniu „Kredyty gotówkowe 2017", Polski Instytut Badań Jakości porównał oferty kredytu gotówkowego w 12 największych polskich bankach. Dane na temat oferty każdego z banków zostały zebrane telefonicznie (rozmowa z infolinią sprzedażową) lub poprzez osobistą wizytę w oddziale. Oprócz weryfikacji trzech scenariuszy kredytowych (kredyt gotówkowy 10 000 PLN, kredyt gotówkowy 30 000 PLN i kredyt gotówkowy 100 000 PLN), badacze z Polski i Szwajcarii dokonali porównania polis ubezpieczeniowych oferowanych razem z pożyczką. Ostateczne wyniki wyrażone zostały jako średnia ważona.

Spośród dwunastu różnych produktów zdecydowanie wyróżnił się kredyt gotówkowy oferowany przez bank BGŻ BNP Paribas. „Promocyjny Kredyt Gotówkowy" okazał się bezkonkurencyjny w kategorii „Średni Koszt Kredytu", osiągając wynik 88%, podczas gdy średni wynik dla całego rynku wyniósł 70%. W kategoriach „Ogólne Warunki Kredytu" oraz „Transparentność oferty" Bank BGŻ BNP Paribas osiągnął wynik odpowiednio 41% i 81%, co dało mu miejsca 12. i 2. oraz przyczyniło się do zwycięstwa w rankingu „Kredyty Gotówkowe 2017" z bardzo dobrym całkowity wynikiem wynoszącym 80%.

Drugie miejsce w rankingu „Kredyty gotówkowe 2017" zajął ING Bank Śląski osiągając wynik 85% w kategorii „Ogólne Warunki Kredytu", 47% w kategorii „Ogólne Warunki Kredytu" oraz 67% w kategorii „Transparentność oferty", co dało sumaryczny wynik na poziomie 77%.

Ostatnie miejsce na podium rankingu przypadło mBankowi, który okazał się bezkonkurencyjny w kategorii „Transparentność Oferty" (ocena 97%), co przy pozostałych wynikach na poziomie 61% („Ogólne Warunki Kredytu") oraz 66% („Średni Koszt Kredytu") w znacznym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia ostatecznego wyniku wynoszącego 70%.

Weryfikacja trzech scenariuszy kredytowych, na podstawie których oszacowana średni koszt kredytu, ujawniła iż najtańsza pożyczka gotówkowa w wysokości 10 000 PLN oferowana jest przez Raiffeisen Bank, podczas gdy najkorzystniejsze oferty dla kwot 30 000 PLN i 100 000 PLN posiadają odpowiednio ING Bank Śląski i Deutsche Bank. Najlepsze ogólne warunki kredytu oferuje bank PKO BP, a za najbardziej transparentną ofertę pożyczki uznano „Kredyt ma się Rozumieć" będący produktem mBanku.

Szczegółowe wyniki badania: Kredyty Gotówkowe 2017 zostały przedstawione na stronie internetowej Instytutu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii polsko-szwajcarskiego testu Kredyty Gotówkowe 2017 mają możliwość zawarcia z Polskim Instytutem Badań Jakości umowy licencyjnej na wykorzystywanie znaku jakości.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl