To fakt czy złudna nadzieja?

 

Jak wynika z raportu „Moralność finansowa Polaków”, aż 94% Polaków uważa oddawanie długów za moralny obowiązek. Jednak, jak twierdzą inicjatorzy badania – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – choć procentowy rozkład odpowiedzi o oddawanie długów dowodzi, że zasada ta jest powszechnie akceptowana w polskim społeczeństwie (nie zgadza się z tym stwierdzeniem tylko 1% Polaków), deklaracje te nie moją pokrycia w rzeczywistych relacjach finansowych.

– Niewiele norm etycznych cieszy się tak powszechną akceptacją. Według badania CBOS pt. „Wartości i normy” nieco wyższe poparcie (96% wskazań) ma jedynie pogląd, że przyjmowanie łapówek jest zawsze złe i nigdy nie może być usprawiedliwione. Opinia, że należy płacić podatki, gdyż z nich finansowane są ważne cele i potrzeby społeczne, miała natomiast 92% wskazań – ocenia autorka badań prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka.

infoplanet wydarzenia polska uczciwy polak schemat

Jednak, jak zwraca uwagę badaczka, w codziennych relacjach finansowych przeciętny Polak etyczne standardy traktuje bardzo wybiórczo. Lekceważenie zasady oddawanie długów jest powszechne i przybiera różne formy, takie jak zmiana przez dłużnika rachunków bankowych, by uniknąć egzekucji komorniczej, którą usprawiedliwia więcej niż co piąty Polak, czy przepisywanie przez dłużnika majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielem i spłatą długu (co popiera 27%). Co trzeci Polak akceptuje świadome niepodejmowanie przez dłużników legalnej pracy, aby w ten sposób ukryć swoje dochody i unikać ściągania długów z wynagrodzenia.

– Przyzwolenie dla lekceważenia naczelnej zasady, jaką jest oddawanie długów, tworzy sprzyjające środowisko dla występowania nadużyć. Osoby popełniające je nie tylko nie muszą obawiać się społecznego ostracyzmu, ale mogą liczyć na swoiste wsparcie ze strony otoczenia. Polega ono na przykład na tym, że pracodawcy podają nieprawdziwe dane o dochodach swoich pracowników, by pomóc im w uzyskaniu kredytu, a sąsiedzi i znajomi dłużnika nie tylko nie okazują dezaprobaty dla jego nierzetelności, ale nierzadko utrudniają wierzycielom dotarcie do niego w celu ściągania długów – ocenia prof. Lewicka-Strzałecka.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl

kup artykuly platne