Nie chcą strajku nauczycieli?

 

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej z Koalicją Młodzieżowych Rad na rzecz Praw Ucznia – Młodzieżową Radą Miejską Wadowice zwróciła się do MEN, Związku Nauczycielstwa Polskiego, oświatowej „Solidarności” oraz wszystkich nauczycieli z apelem o jak najszybsze rozwiązanie sporu wynikającego z zapowiadanego strajku nauczycieli i wykluczenie możliwości zakłócenia egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. W „Liście otwartym młodego pokolenia” uczniowie przypominają, że to oni są najważniejszym ogniwem polskiego systemu oświaty.

– Doceniamy pracę i wkład Nauczycieli w proces kształcenia młodego pokolenia i uważamy, że wynagrodzenie za ich trud powinno być bardziej adekwatne. Nauczyciele nie mogą być obiektem krytyki ze względu na ich dążenia o lepszą pracę. Szanujemy i rozumiemy zgodne z polskim ustawodawstwem prawo nauczycieli do strajku. To właśnie do młodego pokolenia jest adresowany system kształcenia i wobec powyższego wyrażamy kategoryczny protest przeciwko przedmiotowemu traktowaniu uczniów jako karty przetargowej w dialogu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a także wobec planowanego protestu nauczycieli w czasie egzaminów – głosi treść apelu dzieci i młodzieży.

Jak przekonują autorzy listu, to uczniowie będą największą ofiarą strajku nauczycieli w czasie egzaminów. Apelują zatem, by nie dopuścić do takiej sytuacji, która – ich zdaniem – nie gwarantuje rozwiązania sporu. Dodatkowo dzieci i młodzież wskazują, że ostatnią rzeczą, której potrzebują przed egzaminami, jest niepewność wynikająca z możliwości strajku nauczycieli.

– Każdy dzień protestu to dla uczniów poniesiona strata ze względu na utratę lekcji, co jest kolejnym obciążeniem w ostatnich dniach przygotowania do egzaminu. Dodatkowo sytuacja, w której będziemy pozbawieni możliwości napisania egzaminów w wyznaczonym terminie ze względu na zapowiadany protest nauczycieli, jest zaprzeczeniem podstawowego prawa do edukacji. Uczniowie, którzy nie napiszą testów w wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminie, będą zmagali się z dużymi problemami, na które absolutnie nie zasłużyli. Chcemy jasno podkreślić, że zgodnie z prawem uczniowie powinni być traktowani sprawiedliwie w związku z promocją do następnej klasy. Karanie niewinnych uczniów brakiem promocji do następnej klasy z uwagi na inne czynniki niż osiągane wyniki w nauce, jest niedopuszczalne – podkreśla treść „Listu otwartego młodego pokolenia”.

kup artykuly platne