Dzielili się doświadczeniami transformacji i integracji europejskiej

   • W Brwinowie gościli ukraińscy samorządowcy z obwodów kijowskiego i lwowskiego
  • Wizytę studyjną zorganizowano w ramach programu Study Tours to Poland
  • Gości interesowało finansowanie samorządów oraz problemy gminy miejsko-wiejskiej 

We wtorek, 16 maja, burmistrz Arkadiusz Kosiński gościł w Brwinowie ukraińskich samorządowców z obwodów kijowskiego i lwowskiego. Wizytę studyjną gości z Ukrainy zorganizowała Fundacja Liderzy Przemian w ramach programu Study Tours to Poland. Program ten dzieli się doświadczeniami polskiej transformacji i integracji europejskiej z sąsiadami ze Wschodu.

– Jedną z najważniejszych reform na Ukrainie jest budowanie realnego samorządu, a polskie doświadczenia są dla nich punktem odniesienia. Gmina Brwinów ze względu na swoje położenie geograficzne ma podobne uwarunkowania jak miejscowości, z których przyjechali goście z Ukrainy – podkreślał Mirosław Skórka, dyrektor programu Study Tours to Poland.

Delegacja z Ukrainy najpierw spotkała się w urzędzie z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim oraz sekretarz Anną Kozłowską i obejrzała przygotowaną prezentację oraz film promocyjny o gminie Brwinów. Burmistrz długo odpowiadał na pytania gości. Interesowało ich finansowanie samorządów oraz problemy, z którymi musi zmierzyć się gmina miejsko-wiejska.

 

Następnie goście odwiedzili trzy sołectwa – Otrębusy, Owczarnię i Żółwin. Podczas wizyty w Zespole Szkół w Otrębusach dopytywali o funkcjonowanie oświaty na terenie gminy Brwinów i z zainteresowaniem zwiedzali nowy budynek gimnazjum i starą część szkoły. Dyrektor Urszula Wojciechowska opowiadała o sukcesach uczniów, a goście przyglądali się wyposażeniu sal lekcyjnych, stołówki oraz biblioteki. W trakcie wizyty w Otrębusach goście odwiedzili także siedzibę Zespołu „Mazowsze” – spacerowali przy zabytkowym Karolinie i podziwiali nowoczesną salę widowiskową, która do późnych godzin tętni życiem. Właśnie trwały próby do dorocznego koncertu podsumowującego pracę grup dzieci i młodzieży, które uczęszczają na warsztaty prowadzone przez członków zespołu.

W OSP w Żółwinie rozmowy toczyły się wokół funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Delegację z Ukrainy powitał w Żółwinie komendant gminny OSP Krzysztof Newen oraz prezes OSP w Żółwinie Karol Zakrzewski i naczelnik Jacek Prusak. Druhowie z Żółwina zaprezentowali swoje wozy bojowe oraz nowoczesne wyposażenie. Gości, wśród których byli też urzędujący naczelnicy wsi, zainteresowaniem cieszyły się także sprawy sołeckie. Doświadczeni sołtysi – Karol Marchwiak z Żółwina, Jan Wojciechowicz z Moszny i Halina Adamczyk z Koszajca – opowiadali m.in. o funduszach sołeckich. Wioletta Badurek z Domaniewa i Aldona Górniak z Czubina były wypytywane o możliwość łączenia przez nich funkcji sołtysa oraz radnego rady miejskiej.

 

Ostatnim punktem wizyty były odwiedziny w Owczarni. Owczarniańskie Wiejskie Centrum Animacyjne OWCA było przykładem funkcjonowania świetlicy wiejskiej, prowadzonej przez gminny ośrodek kultury. Goście podziwiali przykłady rękodzieła i pomysłowość artystów tworzących i prowadzących warsztaty w OWCY. Dyrektor Anna Sobczak prezentowała m.in. wyroby z wikliny papierowej, pomysłowe poduszki, szydełkowe serwetki zdobiące ściany i opowiadała o różnego rodzaju zajęciach, które odbywają się w Owczarni. Każda z placówek prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury (siedziba w Brwinowie, świetlice w Otrębusach i Owczarni oraz boisko Orlik w Żółwinie) ma swój indywidualny charakter.

Goście wyjeżdżali z gminy Brwinów z wieloma wrażeniami i informacjami na temat funkcjonowania gmin w Polsce.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd