Walka z firmami, które nie płacą

 

Jak informuje „Puls Biznesu”, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zapowiada walkę z zatorami płatniczymi. W tym celu będzie wszczynać postępowania wobec nierzetelnych firm, które nie płacą należności i nakładać na nie kary finansowe. Za wykonywanie zadań wynikających ze zwalczania zatorów płatniczych UOKiK odpowiedzialne będą 4 nowe departamenty, w których zostaną zatrudnione 162 dodatkowe osoby z wiceprezesem ds. zwalczania zatorów płatniczych na czele.

Plany UOKiK są związane z projektem nowelizacji ustawy o zwalczaniu zatorów płatniczych w najnowszej wersji, przedstawionej przez resort przedsiębiorczości i technologii. W jego treści znalazł się zapis wprowadzający zakaz „nadmiernego opóźnienia się przez przedsiębiorców ze spełnianiem świadczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych”. Jako „nadmierne opóźnienia w płatnościach” nowelizacja rozumie sytuacje, w których „suma wartości opóźnionych świadczeń z tytułu transakcji handlowych w okresie kolejnych 3 miesięcy wynosi co najmniej 500 tys.”. Złamanie zakazu wywoływania zatorów płatniczych miałoby skutkować działaniami UOKiK, rozpoczynanymi na wniosek sygnalisty (najprawdopodobniej wierzyciela) lub z urzędu.

Jak wskazuje resort, działania to odpowiedź na potrzebny rynku. Potwierdzają to badania BIG InfoMonitora przeprowadzone na koniec 2018 roku, z których wynika, że przeterminowane długi polskich firm wynoszą 30 mld zł. Mimo nierzetelności firm, niemal 50% firm nie weryfikuje partnerów biznesowych przed podpisaniem umowy, a 45% przedsiębiorstw zakłada sprzedaż dłużnikom towarów lub usług za gotówkę. W efekcie zatory płatnicze dotykają 8 na 10 firm, które następnie mają kłopoty z odzyskiwaniem należności.

kup artykuly platne