43,7 mln zł zaległego podatku

 

Zgodnie z informacją podana przez spółkę chemiczną Ciech, należącą w ponad 51% do Kulczyk Investments, urząd skarbowy w Krakowie uznał, że spółka powinna zapłacić podatek dochodowy w kwocie 43,7 mln zł i odsetki za zwłokę w wysokości 23,5 mln zł.

– W wydanej decyzji urząd skarbowy dokonał niekorzystnej dla spółki kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci gotówkowego podniesienia kapitału w spółce zależnej od emitenta z potrąceniem z tytułu wierzytelności pożyczkowej. Organ uznał, że takie podwyższenie kapitału ma charakter niepieniężny, wbrew stanowisku części ówczesnego orzecznictwa i organów podatkowych. W konsekwencji wskazano, że spółka uzyskała w 2012 roku przychód podatkowy w wartości nominalnej objętych akcji – informuje komunikat spółki Ciech.

Jeśli niekorzystne dla spółki rozstrzygnięcia zostanie utrzymane w mocy również w dalszych etapach postępowania administracyjnego, firma Kulczyków będzie musiała zapłacić do urzędu skarbowego ponad 65 mln zł. Obecnie decyzja jest analizowana przez zarząd spółki Ciech, który rozważa zasadność utworzenia rezerw przeznaczonych na podatek dochodowy i odsetki.

kup artykuly platne