Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowniczych

 

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowniczych m.in. o ustroju sądów, Sądzie Najwyższym (SN), Krajowej Radzie Sądownictwa i prokuraturze.

– Jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, które są zawarte w tej ustawie, to one nie budziły żadnych wątpliwości natury konstytucyjnej. Ta zmiana prawa, też była spowodowana taką sytuacją, która nie jest normalna, która jest sytuacją atypową, że mamy teraz do czynienia z pewnego rodzaju niepodporządkowaniem się prawu przez część sędziów, którzy uważają, że prawo ich nie obowiązuje – komentował wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Istotą zmian w przepisach jest m.in. zmiana procedur wyboru I prezesa i obsady stanowisk w SN.

– Zasadniczym celem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawie o Sądzie Najwyższym jest doprowadzenie do usprawnienia postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego – głosi uzasadnienie nowelizacji.

Nowelizacja ustaw sądowniczych w zakresie ustawy o KRS i SN ma wejść w życie w piątek, pozostałe zmiany – po upływanie 14 dni od ogłoszenia, a ustawa o komornikach – 1 stycznia 2019 roku.

Źródło: