Zajmie się budową zintegrowanego węzła przesiadkowego

   • 19 maja w olsztyńskim ratuszu podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
  • Zajmie się on projektem rozwoju transportu zbiorowego – łańcuchy ekomobilności
  • Koordynacją prac w ramach kontraktu zajmie się firma z Poznania 

W piątek, 19 maja, w olsztyńskim ratuszu podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności”. Koordynacją prac zajmie się firma Sweco Consulting Sp.z o.o. z Poznania. Wartość kontraktu to ponad 2 mln zł.

– Mam nadzieję, że nasza inwestycja będzie przebiegała terminowo, jakościowo oraz z zachowaniem budżetu, którym dysponujemy – mówił podczas spotkania prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Zależy nam również na dobrej współpracy – dodał.

W ramach kontraktu firma Sweco Consulting będzie odpowiedzialna za budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, przebudowę i budowę układu ulicznego w Centrum Olsztyna – ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba – oraz przebudowę i budowę układu ulicznego w Centrum Olsztyna – ul. Partyzantów.

Zespół złożony m.in. z inspektora nadzoru robót drogowych, inspektora nadzoru robót mostowych, inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych, inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych oraz inspektora nadzoru robót sanitarnych będzie pracować na wszystkich etapach zadania: od przygotowania przetargów przez prace budowlane (do końca 2018r.) aż do zakończenia okresu gwarancyjnego, czyli do czerwca 2024 r. Zespół będzie ściśle współpracować z olsztyńskimi urzędnikami, prowadząc cotygodniowe spotkania techniczne i comiesięczne narady dotyczące każdego z zadań.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd