Miasto przeprowadziło ekspertyzę dendrologiczną

   • Wiele drzew rosnących na terenie Sopotu to okazy 100 czy 200-letnie
  • Są to obiekty często bardzo cenne przyrodniczo, ale w złym stanie
  • Dlatego miasto przeprowadziło ekspertyzę dendrologiczną drzew w wybranych rejonach 

Wiele drzew rosnących na terenie Sopotu to okazy 100- czy 200-letnie. Znajdują się one zwłaszcza w takich miejscach, jak Wąwóz Elizy, skarpa sopocka, Park Północny, Park Południowy, Parkowa, Sępia, Malczewskiego, Kościuszki czy 3 Maja.

 

Są to często bardzo cenne przyrodniczo, długowieczne buki zwyczajne i dęby szypułkowe. Ich stan nie zawsze jest dobry, a czasami stanowi wręcz realne zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. Dlatego miasto przeprowadziło – przy użyciu tomografu dźwiękowego – ekspertyzę dendrologiczną drzew w wybranych rejonach, przede wszystkim na Skarpie Sopockiej.

Badania wykazały, że część drzew jest w złym stanie zdrowotnym, dlatego miasto zleciło dodatkowe badania stanu zdrowotnego drzew - wykonanie prób obciążeniowych i badania statyki najcenniejszych egzemplarzy.

 

Od 11 kwietnia rozpoczynają się badania statyki drzew i próby wytrzymałościowe najcenniejszych 32 okazów rosnących na Skarpie Sopockiej, m.in. wzdłuż Potoku Elizy. W oparciu o jej wyniki będą podejmowane decyzje o możliwym leczeniu, wzmocnieniu drzew lub ich wycince.

Na czas wykonywania ekspertyz podjęte zostaną środki bezpieczeństwa w postaci wygrodzenia terenu, tablic informacyjnych lub zakazów wstępu.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd