Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera możliwość dla inwestorów z Wielkopolski

   • BGK rozpoczął nabór wniosków o pożyczkowych w programie JESSICA 2
  • Celem są inwestycje z zakresu rewitalizacji oraz kompleksowej modernizacji energetycznej
  • Pula środków na pożyczki wynosi blisko 286 mln złotych 

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków o pożyczkę z programu JESSICA 2 dla inwestorów z Wielkopolski. Pula środków na pożyczki to blisko 286 mln zł. To pierwszy nabór wniosków o zwrotne, preferencyjne wsparcie ze środków regionalnych programów operacyjnych w perspektywie UE 2014–2020.

Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. BGK będzie bezpośrednio współpracować z inwestorami i udzielać im wsparcia finansowego w formie niskooprocentowanych pożyczek. Projekty realizowane będą do końca 2023 roku.

Zarząd woj. wielkopolskiego podpisał z BGK umowę operacyjną na obsługę pożyczek finansowanych ze środków UE w listopadzie ubiegłego roku.

Według banku, zainteresowanie inwestorów programem JESSICA jest duże, zaś do skorzystania z tej formy finansowania zachęca niskie oprocentowanie, szczególnie w przypadku pożyczek na termomodernizację.

W poprzedniej perspektywie, w ramach programu podpisano w Wielkopolsce 41 umów inwestycyjnych na kwotę ponad 82 mln euro. Dzięki tym środkom zrewitalizowano szereg ważnych dla rozwoju miast inwestycji, m.in. obiekt b. hotelu Polonez w Poznaniu, gdzie powstało centrum akademickie, możliwa była też rewitalizacja rynków w Krotoszynie i Kórniku.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich.

Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych, dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane. W poprzedniej perspektywie, w ramach JESSICA, BGK udzielił w Wielkopolsce, w województwie mazowieckim i pomorskim w sumie 108 pożyczek inwestycyjnych o wartości 720 mln zł.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl