Od 1 marca wyższe emerytury

 

Od 1 marca wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wzrasta. To efekt waloryzacji emerytur 2019 i innych świadczeń o wskaźnik 102,86%. Z tego względu wysokość najniższej emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy bądź renty rodzinnej z 1029,80 zł wzrośnie na 1100 zł.Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy została powiększona z 772,35 zł do 825 zł. Jak wynika z szacunków, całkowity koszt waloryzacji emerytur 2019 i innych świadczeń w systemach powszechnym, rolniczym i mundurowym szacowany jest na ok. 7,9 mld zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – zgodnie z szacunkami ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej – wzrośnie z 1732,21 zł do 1781,75 zł (różnica ok. 49,54 zł), a przeciętna renta rodzinna wzrośnie z 1997,85 zł do 2054,99 zł (ok. 57,14 zł różnicy).

Jak wynika z przeliczenia waloryzacji emerytur 2019 i innych świadczeń, najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa wyniesie 1320 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie do 990 zł.

kup artykuly platne