Minister edukacji Anna Zalewska zabiera głos

 

Jak zapewnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska, sytuacja uczniów liceów i techników, którzy z powodu strajku nauczycieli nie mogli poprawić ocen i – w efekcie – nie przystąpili do matury, jest poddawana analizie. Jednak uczniowie najwyższych klas ponadgimnazjalnych, którzy nie zostali sklasyfikowani, nie mogą przystąpić do egzaminu w drugim terminie.

– Prawie 16 tys. uczniów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego według przepisów zawartych w nowelizacji ustaw oświatowych, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm. Zmiany przewidują, że jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, może to zrobić dyrektor. W przypadku, gdy nie zrobi tego także dyrektor, prawo do klasyfikacji uczniów otrzyma nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący – wskazywała szefowa MEN.

Jak wyliczyła minister edukacji, jest znacząca liczba przypadków, w których uczniowie nie przystąpili do matury, ponieważ przez strajk nauczycieli nie mogli poprawić ocen.

– Wszelkie wątpliwości rodzic i uczeń powinien wyjaśnić z dyrektorem szkoły, może także zgłosić się do kuratorium oświaty lub poradzić się kancelarii prawnej. Rodzice i uczniowie będą rozstrzygać, na ile ta ocena niedostateczna zaproponowana przez nauczycieli i brak możliwości jej poprawienia była sytuacją odwracalną – zapowiedziała szefowa MEN.

kup artykuly platne