Sprawdź, jak otrzymać pomoc „Dobry start”

 

Celem programu „Dobry start” jest udzielenie pomocy i wsparcia polskim rodzinom przed nowym rokiem szkolnym. Przysługuje ono raz w roku każdemu uczącemu się w szkole dziecku w wieku do w razie kontynuowania nauki rozpoczętej w szkole przed ukończeniem 18 roku życia lub do 24 lat w przypadku uczniów niepełnosprawnych.

– Wiemy, że zawsze ten początek roku szkolnego to jest kumulacja wielu wydatków, ciągle coś nowego potrzebujemy, ciągle trzeba coś dokupić, rodziny są mocno obciążone tymi wydatkami. Rodziny, które w lipcu i w sierpniu złożą wniosek o świadczenie w ramach programu „Dobry start”, najpóźniej do 30 września otrzymają wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych – zadeklarowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Jak podkreśla szefowa resortu, z programu pomocy skorzysta prawie 4,6 mln dzieci. Jednak, aby otrzymać wsparcie w ramach 300+ niezbędne jest złożenie wniosku do instytucji, które obsługują również program Rodzina 500 plus.

– Wniosek możemy złożyć już 1 lipca, ale podkreślam: tylko wtedy, kiedy składamy go drogą online. Od 1 sierpnia możemy go złożyć drogą tradycyjną, papierową – instruuje Rafalska.

Program „Dobry start” obejmie również dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej.

– Wtedy wniosek jest składany nie w gminie, gdzie jest obsługiwany program 500 plus, lecz w powiecie – wyjaśnia minister.

Źródło: