Wydarzenia, które stały się dźwignią rozwoju miasta

   • Rynek turystyki biznesowej w Katowicach dynamicznie się rozwija
  • Spływają oferty świadczeń promocyjnych podczas imprez
  • Dodatkową formą wspierania turystyki biznesowej jest przydzielanie tzw. bezpłatnych dni 

Rynek turystyki biznesowej w stolicy województwa śląskiego dynamicznie się rozwija, podobne będzie także w tym roku za sprawą wydarzeń organizowanych w Katowicach, w których miasto zdecyduje się wykupić świadczenia promocyjne.

– Do końca ubiegłego roku wpłynęły do nas 52 oferty wykupu przez miasto świadczeń promocyjnych podczas imprez organizowanych w Katowicach. Organizatorzy zgłaszali wydarzenia o charakterze biznesowym, sportowym, kulturalnym, muzycznym czy też medycznym – mówi Marcin Stańczyk, zastępca naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. – Po szczegółowym przeanalizowaniu otrzymanych ofert, w tym m.in. kosztorysów wydarzeń, nasza komisja oceniająca oferty zarekomendowała wykup pakietu świadczeń podczas 27 wydarzeń, które pozwolą budować pozytywny wizerunek miasta – dodaje Stańczyk.

Wartość ofert jakie wpłynęły do Urzędu Miasta wahała się od kilkudziesięciu tysięcy zł do ponad 1,5 mln zł, natomiast łączna ich wartość wyniosła ponad 20,5 mln zł. W budżecie miasta na realizację wszystkich działań związanych z rozwojem turystyki biznesowej w 2017 roku zapisano 9 milionów złotych.

 

Wydział Promocji będzie w najbliższym czasie przeprowadzał negocjacje z oferentami i zawierał umowy na realizację określonych działań. Dodatkową formą wspierania turystyki biznesowej w Katowicach jest przydzielanie tzw. bezpłatnych dni. Operatorem „Spodka” i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w których odbywa się większość wymienionych imprez, jest podmiot zewnętrzny. Miasto Katowice, w ramach umowy koncesji, ma zagwarantowany pakiet 40 tzw. nieodpłatnych dni – które może rozdysponować na cele związane z organizowanymi,  bądź współorganizowanymi imprezami. W 2017 r. są to: Intel Extreme Masters Championship Katowice 2017 / IEM EXPO Katowice, V Turniej Szachowy Przyjaźni Polsko Węgierskiej, Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, Światowe Targi Muzyczne Womex, Śląski Festiwal Nauki.

Turystyka biznesowa stała się istotną dźwignią rozwoju miasta, oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego oraz jest istotnym elementem promocji Katowic zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych. O jej dynamicznym rozwoju świadczą m.in. dane statystyczne.

 – Według raportu „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2016 r.” w ubiegłym roku przyjechało do nas aż 762 tys. gości na wydarzenia konferencyjne i targowe. To aż o 180 tys. osób więcej niż w 2015 r., co oznacza 31% wzrost. To dowód na to, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. W tym roku w Katowicach odbędzie się prestiżowy WOMEX, czyli Targi Muzyki Świata, jesteśmy także najpoważniejszym kandydatem do organizacji Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 r. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dodaje także, że szacowane wydatki uczestników spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń poniesione przez nich w Katowicach wzrosły w stosunku do 2015 roku wzrosły o 30 mln zł i wyniosły ponad 116 mln zł.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd