Ponad 34 tysiące złotych dofinansowania

   • Świdnica zrealizuje projektu wsparcia rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami
  • Założeniem programu jest przekazanie praktycznych wskazówek dla rodziców
  • Projekt dostarczy informacji, gdzie, kiedy i jak otrzymać specjalistyczną pomoc 

Miasto Świdnica uzyskało ponad 34 tysiące złotych dofinansowania na realizację projektu pn. „Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego”. Środki przyznane zostały w ramach konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2017”, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spośród 91 złożonych ofert dotację otrzymało 46 podmiotów, w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego.

Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych zadań własnych gminy. Wsparcie daje możliwość wzmocnienia działalności w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

– Głównym założeniem naszego projektu jest wsparcie rodzin w zakresie występujących trudności psychicznych u dzieci oraz młodzieży w wieku dorastania. Założeniem przygotowanego przez nas programu jest przekazanie praktycznych wskazówek dla rodziców, po czym można poznać, że dziecko i rodzina potrzebują specjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, jak sobie radzić z zaburzeniami u dziecka w życiu codziennym i gdzie szukać wsparcia – mówi Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

W okresie od maja do grudnia tego roku realizowane będą działania edukacyjne dla rodziców na terenie żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Przewidziany jest także cykl artykułów prasowych, plakaty i broszury oraz spot telewizyjny, dokumentujący przebieg działań w ramach projektu. Rodzice będą mieli możliwość udziału w warsztatach psychoedukacyjnych w zakresie rozumienia trudności psychicznych występujących u dzieci i młodzieży oraz skorzystania z konsultacji indywidualnych ze specjalistami: psychiatrą dziecięcym, terapeutą rodzinnym, terapeutą uzależnień i psychologiem.

Poszczególne działania w projekcie mają na celu zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz istotnego wpływu funkcjonowania rodziny w tym zakresie. Posłużą przekazaniu niezbędnej wiedzy w zakresie prawidłowego wychowywania dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz wspieraniu prawidłowych postaw rodzicielskich.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd