Projekt „Edukacyjnie i integracyjnie”

   • 15 maja w Kobiernicach zorganizowane zostało ostatnie spotkanie po polskiej stronie
  • To element współpracy jednostek przedszkolnych z gminy Porąbka i Palkovice
  • Tematyka zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych związana była z motywami pirackimi 

15 maja w Przedszkolu Publicznym w Kobiernicach zorganizowane zostało ostatnie po polskiej stronie pogranicza spotkanie w ramach projektu: „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice”.

 

Zgodnie z hasłem przewodnim spotkania „Piraci na morzu”, tematyka zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych również powiązana była z różnorodnymi warsztatami angażującymi małych piratów do wspólnej, „morskiej” zabawy.

Urozmaicony scenariusz spotkania, profesjonalnie przygotowany przez kadrę dydaktyczną przedszkola w Kobiernicach, zakładał szereg zajęć pomysłowo wykorzystujących zakupiony w ramach projektu sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

 

W celu przeprowadzenia warsztatów tematycznych, dzieci biorące udział w projekcie, podzielone zostały na cztery polsko-czeskie grupy i wzięły udział w 3 sekcjach. Sekcja doświadczania świata opierała się na słuchaniu szumu morza, zabawy piaskiem, odszukiwaniu „ukrytych” w piasku/kamykach „skarbów”, akwarium, „rybki i statki” i zabawą z dźwiękiem. Kolejna sekcja – psychologiczna – była zabawą w puszki celownicze i określanie swoich emocji po rzutach, a także grą w łowienie rybek z ukrytymi na spodzie emocjami. Sekcja logopedyczna to „Na morzu”–dmuchanie na łódki z papieru, „Taki sam”– odnajdywanie takich samych rybek, „Piraci”– układanie sekwencji oraz „Wyprawa po skarb”– wykonywanie zadań na trasie. Ostatnia – sekcja SI – była skupiona wokół zajęć rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu z zakresu integracji sensorycznej.

 

Spotkanie zakończone zostało zajęciami rekreacyjnymi na placu zabaw i „pirackim obiadem”.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd