Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała je na stronach komisji o północy

Nadszedł sądny dzień dla ponad 42 tysięcy tegorocznych maturzystów. Wyniki można było sprawdzić on-line już kilka minut po północy na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Ci, którzy nie dowierzają wirtualnym informacjom będą zaś mogli poznać efekty swojej nauki osobiście w szkole, w której zdawali egzamin.

Oficjalny termin publikacji wyników wypada na dzień dzisiejszy. Jednak maturzyści mogą odbierać je w dowolnym terminie. Znane są przypadki, w których abiturienci zgłaszają się po nie po wielu latach.

Ci, którzy nie dostaną dziś dobrych wiadomości, będą mogli przystąpić do egzaminów poprawkowych. Szczegółowy ich harmonogram ustalają dyrektorzy poszczególnych szkół. Warunkiem jest jednak złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Egzaminy poprawkowe odbędą się pod koniec sierpnia.

W tym roku po raz pierwszy maturzystom będzie przysługiwało prawo wglądu te arkuszy maturalnych – własną pracę będzie można również sfotografować.

Jak wynika z zapowiedzi minister edukacji Anny Zalewskiej, Matura 2016 była ostatnim egzaminie w znanej nam formule. W lipcu propozycję zmian egzaminu ma podpisać prezydent.