15. edycja przedsięwzięcia „Orientuj się i licz”

   • Przeprowadzono XV Powiatowy Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy
  • Ma on na celu sprawdzenie i wyróżnienie uczniów szkół powiatu kłobuckiego
  • Wyróżnia młodych ludzi z wybitnymi zdolnościami matematyczno-przyrodniczymi 

Konkurs Matematyczny „Orientuj się i licz” to odbywające się od piętnastu lat przedsięwzięcie mające na celu sprawdzenie i wyróżnienie uczniów szkół powiatu kłobuckiego posiadających wybitne zdolności matematyczno-przyrodnicze.

 

W tym roku na konkursie gościli przedstawiciele z Panek, Parzymiech, Starokrzepic, Węglowic, Wręczycy Wielkiej i Zawad. Konkurs odbył się jak zwykle na podobnych zasadach. Skierowany był do uczniów klas pierwszych i drugich. Składał się z trzech części. Uczniowie pracowali w parach. Losowali miejsca, kodowali prace. Jury składało się również z zaproszonych gości. Wsparcie w działaniach i honorowy patronat nad konkursem objął Urząd Miejski w Krzepicach.

 

W tabeli punktacji najwięcej punktów i zarazem poszczególne miejsca na podium zajęli uczniowie ze: Starokrzepic (I miejsce), Węglowic (II miejsce) i Wręczycy Wielkiej (III miejsce).

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd