Co 14 firma z branży ma długi

 

Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, dług branży turystycznej po pierwszym półroczu 2018 roku wzrósł do ponad 66 mln złotych w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy poprzedniego roku. Zgodnie z raportem „Sytuacja w branży turystycznej. Wymarzone wakacje biur podróży” obecnie z zadłużeniem boryka się już 730 firm turystycznych, a więc co 14 biuro podróży.

– Nasze dane pokazują, że moralność płatnicza branży turystycznej jest niezła, choć obserwowany w ciągu roku wzrost liczby firm turystycznych z problemami jest niepokojący. Problemy z regulowaniem zobowiązań ma obecnie ponad 7% biur podróży, wobec 6,1% wśród ogółu przedsiębiorstw. W branży turystycznej nie brakuje też takich podmiotów, które narażają swoich kontrahentów na duże straty – ocenia Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Z raportu wynika, że zsumowane zadłużenie firm turystycznych w wysokości co najmniej 500 złotych przeterminowane co najmniej 30 dni daje łącznie kwotę niemal 66,4 mln złotych.

– Prawie 55 mln to zadłużenie biur podróży organizujących wyjazdy turystyczne, czyli największe firmy, których marki są powszechnie znane. To właśnie oni ponoszą odpowiedzialność wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczeniu usług turystycznych – wylicza Grzelczak.

Rekordzista działa w branży turystycznej z zadłużeniem na ponad 24 mln złotych, co stanowi 37% ogółu przeterminowanych płatności.

Źródło: 

kup artykuly platne