PiS zapowiada refleksję nad konstytucją

   • W poniedziałek w Senacie zorganizowano konferencję o Obywatelskim Projekcie Konstytucji
  • Jak ocenił prezes PiS, obowiązującą konstytucję można nazwać postkomunistyczną
  • Kaczyński twierdzi, że blokuje ona odrzucenie elementów tego nieaktualnego już systemu 

– Obowiązującą konstytucję można śmiało nazwać postkomunistyczną – ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński uważa, że konstytucja nie jest „kamieniem grobowym” zamykającym dyskusję. Według marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, nadszedł czas na refleksję nad konstytucją.

 

W poniedziałek w Senacie została zorganizowana konferencja poświęcona Obywatelskiemu Projektowi Konstytucji RP, przygotowanemu w 1994 r. przez Społeczną Komisję Konstytucyjną na zlecenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych i Niepodległościowych. Konferencja odbyła się w związku z 20. rocznicą uchwalenia obowiązującej Konstytucji RP, która minęła 2 kwietnia.

– Z jednej strony – zawsze mówił o tym mój śp. brat – dobrze, że konstytucję uchwalono, bo to był jedyny moment, w którym było to możliwe. W żadnym kolejnym parlamencie takiej możliwości, realnie rzecz biorąc, nie było – zauważył Kaczyński.

Jednak, jak ocenił, to, że „konstytucja była już uchwalona w nowych okolicznościach, po tak zwanej transformacji ustrojowej, to jest jedna z niewielu jej zalet”.

Według prezesa PiS „bliższa analiza” obowiązującej konstytucji wskazuje na to, że „można ją śmiało nazwać konstytucją postkomunistyczną”.– Zawiera ona w sobie bowiem wiele elementów, które petryfikowały istniejący układ społeczny, a ten istniejący układ społeczny, był niczym innym, jak właśnie postkomunizmem w najczystszym tego słowa znaczeniu – podkreślił Kaczyński. – Później, kiedy zorientowano się, że te zależności sięgają także i kierunku zachodniego, zaczęto używać – chociaż można oczywiście dyskutować, czy to ma uzasadnienie – także określenia „postkolonializm”, ale wtedy takiego określenia nikt nie używał, wtedy mówiło się o postkomunizmie – powiedział prezes PiS.

W jego ocenie w konstytucji jest „mnóstwo blokad, które utrudniają, albo wręcz uniemożliwiają odrzucenie pewnych elementów tego społecznego systemu”.

Kaczyński ocenił, że „Konstytucja Solidarności” odegrała w latach 90-tych ogromną rolę, w szczególności „w realnym przeciwstawieniu się temu, by siły postkomunistyczne przejęły władzę w Polsce na dłużej”.

– Powstawały już wtedy takie koncepcje, że polska scena polityczna na trwałe ukształtuje się tak, że lewica będzie skupiona wokół SLD, także ta niepostkomunistyczna, a prawica wokół PSL. To się nie udało, dzięki temu oddechowi, jaki dał AWS. Dlatego ta konstytucja (Solidarności), całe to przedsięwzięcie, wszyscy jego znaczący uczestnicy, dobrze wpisali się w polską historię – podkreślił prezes PiS.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl