Konkurs na najlepsze dolnośląskie organizacje pozarządowe

   • Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego ogłosił VI Edycję Konkursu „zDolne NGO”
  • Wyłoni on najlepsze dolnośląskie organizacje pozarządowe w 2016 roku
  • Istotą konkursu jest docenienie działań na rzecz idei dolnośląskiego regionalizmu 

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski ogłosił VI Edycję Konkursu „zDolne NGO”, który wyłoni najlepsze dolnośląskie organizacje pozarządowe prowadzące działania na rzecz idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Cele szczegółowe to promocja działań na rzecz dolnośląskiego regionalizmu prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe, zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych, promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe i wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz dolnośląskiego regionalizmu.

Oceniane będą m.in. kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, nowatorstwo projektów, propagowanie kultury i tożsamości regionalnej, trwałość i cykliczność projektów, współdziałanie z różnymi instytucjami, dostępność odbioru, zaangażowanie społeczności lokalnej, umiejętność pozyskiwania środków finansowych.

Harmonogram:  • 04.04–15.06.2017 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD);
  • czerwiec 2017 r. – obrady Kapituły Konkursowej,
  • 4 września 2017 r. – uroczysta gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”.Wypełniony formularz należy składać w siedzibie organizatora osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 701a, z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd