Zostanie nasadzonych 90 drzew i 120 krzewów

   • Na nowe zielone nabytki w Grudziądzu pozyskano dotację w wysokości ok. 29 tys. zł
  • Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie na terenie CEE naturalnej bazy dydaktycznej
  • Umożliwi ona uczestnikom zajęć edukacyjnych rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów 

90 drzew i 120 krzewów zostanie nasadzonych na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości ok. 29 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie na terenie CEE naturalnej bazy dydaktycznej umożliwiającej uczestnikom zajęć edukacyjnych rozpoznawanie jak największej ilości gatunków drzew i krzewów na podstawie zarówno ich liści, owoców i pokroju.

 

Firma Tereny Zielone z Kwidzyna, która jest wykonawcą zadania nasadzi 90 szt. drzew - gatunków zarówno leśnych, jak i owocowych (wyposażonych w osłonki ochronne) m.in. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, platan klonolistny, jarząb pospolity, robinia akacjowa, jabłoń, grusza, śliwa. Ponadto zostanie nasadzonych 120 szt. krzewów m. in. bez czarny, kalina koralowa, ostrokrzew, berberys pospolity, żylistek, budleja Dawida, winobluszcz pięciolistkowy, tawuła nipońska.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd