Ma wpływ na lokalne prawo

 

Jak przekonywał Paweł Sałek – doradca prezydenta ds. ochrony środowiskapolityka klimatyczna podejmowana w odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatu bezpośrednio dotyka przedsiębiorców i obywateli, ponieważ ma ogromny wpływ na lokalne prawo.

– Zmiany klimatu i generalnie polityka klimatyczna – ta globalna, jak i europejska – wpływa w ogromny sposób na kształtowanie prawa lokalnego, prawa krajowego. Część aktów unijnych, jak rozporządzenia, w sposób bezpośredni dotyczy nas, naszych przedsiębiorców, naszego życia, ale też jesteśmy zobowiązani jako kraj, wspólnota europejska, żeby część tych zapisów w formie dyrektyw czy rozporządzeń już krajowych implementować. Więc zarówno pod kątem legislacyjnym, jak i pod kątem finansowym ten wpływ polityki klimatycznej na przeciętnego obywatela, bo tak trzeba o tym powiedzieć, jest bardzo, bardzo duży – mówił powiedział doradca prezydenta ds. ochrony środowiska.

Jako przykłady znaczących aktów prawnych Sałek wskazał m.in. uregulowania globalne, jak porozumienie paryskie, Konwencja Klimatyczna ONZ czy poprawka dauhańska, które wyznaczają ramy polityki klimatycznej UE i – w konsekwencji – polskiego prawodawstwa.

– Podstawowym aktem prawnym jeśli chodzi o prawo unijne, jest dyrektywa o handlu uprawnieniami do emisji, dyrektywa o efektywności energetycznej, dyrektywa o OZE i cały pakiet zimowy, który daje standardy np. na wytwarzanie energii, daje standardy dla emisji. Generalnie polityka środowiskowa staje się coraz bardziej kosztowana i dla obywatela i dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy w pierwszej kolejności to odczuwają, ale finalnie przeciętny obywatel ponosi koszty tej polityki – podsumował doradca prezydenta ds. ochrony środowiska.

kup artykuly platne