Główny Urząd Statystyczny podał wstępne informacje

   • Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat
  • Zgodnie z jego treścią, dług sektora publicznego w 2016 r. wyniósł 54,4% PKB
  • Urząd wyjaśnił, że dane mają charakter wstępny i mogą się zmienić 

Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego dług sektora finansów publicznych w 2016 r. wyniósł 54,4% PKB, wobec 51,1% PKB na koniec 2015 r., 50,2% PKB w roku 2014 i 55,7% PKB w 2013 r. Urząd poinformował, że dane o relacji deficytu i długu do PKB prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) jako tzw. notyfikację fiskalną.

Urząd statystyczny wyjaśnił, że dane mają charakter wstępny i mogą się zmienić. Komunikat w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, zawierający dane zweryfikowane przez Komisję Europejską (Eurostat), zostanie opublikowany 21 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie GUS opublikuje szacunek PKB za lata 2015–2016. Wyjaśniono, że dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010). Uwzględniono przy tym najnowsze (z 27 marca 2017) wytyczne Eurostatu dotyczące rejestracji dochodów ze sprzedaży licencji czy zezwoleń na użytkowanie częstotliwości telefonii komórkowej i innych tzw. aktywów nieprodukowanych.

– Wpłynęło to na wartości deficytu we wszystkich latach objętych notyfikacją, a na relację deficytu do PKB tylko w roku 2014 – zastrzegł GUS.

Pod koniec stycznia br. wiceminister finansów Leszek Skiba informował, że zgodnie z wyliczeniami resortu finansów deficyt sektora finansów publicznych w 2016 roku wyniósł 2,8–2,9% PKB.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl