Wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej odnawialnymi źródłami energii to jedna z najskuteczniejszych opcji obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku. Obecnie znaczną popularnością na rynku cieszy się gruntowa pompa ciepła. Instalacje tego typu, spopularyzowane dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wydają się już na stałe wpisywać w gamę możliwości obniżenia domowego budżetu.

 – Jak działa pompa ciepła?

 – Gruntowa pompa ciepła za pomocą rur pobiera energię cieplną z gruntu, odparowuje ją i spręża, a następnie tak przetworzoną oddaje do instalacji grzewczej lub podgrzewacza wody. Wykorzystuje w ten sposób fakt, iż powierzchnia ziemi przez znaczna część roku akumuluje energię słoneczną. System ten przypomina trzy wzajemnie zależne mechanizmy, działającena zasadzie kół zębatych. Składa się na niego kolektor gruntowy, moduł chłodniczy oraz system grzewczy.

 – Jak mierzyć efektywność gruntowej pompy ciepła?

 – Mierzalne efekty instalacji gruntowej pompy ciepła widoczne są wyłącznie wówczas, kiedy zostanie ona odpowiednio dobrana – zarówno do zapotrzebowaniana ciepło oraz warunków geologicznych i budowlanychna gruncie, ale również do indywidualnych oczekiwań jej użytkowników.

Produktywność, a więc także konkretna informacja dotycząca możliwych oszczędności, wyrażona jest współczynnikiem COP. Zestawia on ilość energii przekazywanej do instalacji grzewczej w skraplaczu pompy z energią elektryczną przez nią pobraną. Dla gruntowych pomp ciepła służących do ogrzewania pomieszczeń wynosi on średnio w sezonie grzewczym od 2 do 4. Współczynnik ten jest jednak w sposób istotny związany z temperatury ośrodka, z którego pompa odbiera ciepło – im jest ona wyższa, tym większy jest COP a mniejszy koszt ogrzewania.

 – Czy instalacja gruntowej pompy ciepła wymaga wielkiego obszaru?

 – Do odbioru energii z gruntu potrzebna jest specjalna instalacja złożona z rur ułożonych w różnych płaszczyznach. Układ poziomy wymaga uwzględnienia nie tyle wielkości areału, ile głębokości i strefy przemarzania – zwykle jest to od 0,8 do 1,4 m. Powierzchnia, która jest niezbędna do osiągnięcia 10 kW mocy grzewczej w takim układzie wynosi natomiast od 300 do 1000 m2.

Układ pionowy (pionowe sondy umieszczone w odwiertach) pozwalająna osiągnięcie wyższej temperatury i stabilniejszych efektów. Konieczność ułożenia rur na większej głębokości wiąże się natomiast z większym kosztem instalacji. W takim układzie 1 kW mocy grzewczej uzyskuje się z około 20 m odwiertu. Takie sondy na jednym gruncie zwykle nie występują pojedynczo – odległość między nimi musi jednakże wynosić 5 m.

 – Czy pompa ciepła jest opłacalna również latem?

 – Gruntowe pompy ciepła mogą ogrzewać wodę użytkowąna poziomie zapewniającym ekonomiczną pracę przez większą część roku. Ponadto dzięki swojej podwójnej funkcji pozwalają nie tylko na ogrzewanie pomieszczeń, ale równieżna utrzymanie orzeźwiającego chłodu w upalne dni i noce. Stąd też instalacja gruntowej pompy ciepła to inwestycja, która kompleksowo zadba o przyjemny klimat we wnętrzu domu.

 – Co może przekonać mnie do zainwestowania w gruntową pompę ciepła?

 – Pokrycie zapotrzebowania na ciepło w gospodarstwie domowym w ostatnich 10 latach zanotowało największy wzrost kosztów – w zależności od wykorzystywanego paliwa wyniosło od 30 – 50%. Stąd też ograniczenie zużycia ciepła oraz jego efektywne wykorzystanie daje znaczne możliwości uzyskania oszczędności w domowym budżecie. Ponadto również koszty eksploatacji gruntowych pomp ciepła należą do jednych z najniższych – dziennie wyliczane są na poziomie około 2 złotych dla podgrzania 300 litrów wody do temperatury 45°C.

Niezależność energetyczna, związana z wykorzystaniem niewyczerpalnego źródła energii, jest zapewnia przy jednoczesnym maksymalnym poziomie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania. Gruntowe pompy ciepła są bowiem bezobsługowe, nie wymagają odrębnych pomieszczeń czy miejsc zabudowy i posiadają długą żywotność eksploatacyjną. Dzięki ekonomicznej pracy urządzenia możliwe jest zaoszczędzenie nawet do 80% kosztów ogrzewania przy symbolicznym, kilkuletnim okresie zwrotu całej inwestycji. Pompa ciepła to jedna z najbardziej niezawodnych technologii grzewczych, a bezawaryjne działanie jest gwarantowane nawet przez 20 lat.

Masz pytanie? Zapytaj eksperta

 

Dowiedz się więcej – fotowoltaika Dowiedz się więcej – kolektory słoneczne