Porąbka. Aktywne gospodynie

„Warsztaty rękodzieła artystycznego malowanie igłą, szydełkiem i nitką” oraz „Aktywizacja i promowanie zdrowego stylu życia przez emerytów pt. W zdrowym ciele zdrowy duch po 60-tce +” – to tylko przykłady projektów, jakie są realizowane w Gminie Porąbka przez koła gospodyń wiejskich w ramach konkursów dotowanych z pożytku publicznego Urzędu Gminy Porąbka.

 

20 października w Bujakowie przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bujakowa, zorganizowane zostało uroczyste zakończenie wspomnianych projektów, podczas którego panie zaprezentowały owoce swojej pracy z warsztatów rękodzieła artystycznego, a także wymieniały się doświadczeniami z uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych (nordic walkingu i ćwiczeń ogólnorozwojowych). Przygotowana ekspozycja tematycznie związana była ze świętami, stąd pięknie przystrojone koszyki Wielkanocne, a także stroiki bożonarodzeniowe i choinki. Nie zabrakło okazałych kompozycji składających się z koronkowych kwiatów i szydełkowych bibelotów. Na szczególną uwagę zasługiwały misterne prace młodych artystów, którzy z na pozór zwykłych kolorowych karteczek potrafią utworzyć prawdziwe małe dzieła sztuki.

 

Realizacja tego typu projektów świetnie pokazuje dorobek miejscowych twórców ludowych i jest doskonałym przykładem tego, jak aktywnie i twórczo można spędzać razem czas.

Wśród zaproszonych gości, oprócz przedstawicieli władz gminnych, znaleźli się starosta bielski Andrzej Płonka, a także radna Sejmiku Śląskiego Danuta Kożusznik, która swoją pasją dla prokulturowych działań chętnie dzieli się z organizacjami społecznymi Powiatu Bielskiego.