Gala finałowa XVIII edycji ogólnopolskiego Programu Społecznego

 

Gala finałowa XVIII edycji ogólnopolskiego Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej odbędzie się w tym roku w Poznaniu! Zwycięzcę poznamy 24-go września podczas uroczystości w Centrum Kultury Zamek. Plebiscyt ten jest wyjątkowym przedsięwzięciem – jedynym w Polsce wydarzeniem o tak dużym zasięgu, które promuje polską mowę w jej najpiękniejszej postaci. Jego gala finałowa odbędzie się w tym roku w Poznaniu.

– W Poznaniu debatuje już Rada Języka Polskiego, więc to kolejny dowód, że nasze miasto jest prawdziwą stolicą polszczyzny – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – To duży zaszczyt, ale i spora odpowiedzialność. Język jest ważną częścią naszej tożsamości – nie tylko opisuje, ale może też i kształtować rzeczywistość. Nasze wspólne zadanie to nie tylko dbałość o piękno polszczyzny, ale i przekazanie odpowiedzialności za słowo kolejnym pokoleniom.

Głównym celem programu jest propagowanie najlepszych wzorców językowych. Plebiscyt pozwala wskazywać osoby, które posługują się polszczyzną w sposób staranny i godny naśladowania – z całym jej bogactwem i kulturą.

Kto w tym roku będzie walczył o zaszczytny tytuł Mistrza Mowy Polskiej? Już dziś w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się spotkanie Rady Programu. W jej skład wchodzą członkowie jury, przedstawiciele patronów i partnerów oraz organizatorzy konkursu. Podczas obrad przedstawione zostaną kandydatury osób, które w tej edycji powalczą o prestiżowy tytuł. Wśród zgłoszonych propozycji są również kandydatury osób związanych z Poznaniem. Członkowie Rady w niejawnym głosowaniu wybiorą z listy dziesięć osób, które zaprezentują swoje umiejętności oratorskie podczas uroczystości wręczenia nominacji 18 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nominacje otrzyma również 5 placówek, zgłoszonych przez członków Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Walczą one o tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest inicjatywom lub placówkom publicznym zaangażowanym w krzewienie kultury i piękna mowy ojczystej.

Publiczna prezentacja nominowanych oznacza rozpoczęcie ogólnopolskiego plebiscytu, w czasie którego internauci, czytelnicy i radiosłuchacze wskażą swoich faworytów. Zdobywcy największej liczby głosów otrzymają tytuły Vox Populi: Mistrza Mowy Polskiej oraz Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Głosować będzie można na stronie internetowej programu, wysyłając kartkę pocztową z nazwiskiem kandydata lub sms – szczegóły poznamy już wkrótce.

Jesienią, podczas Gali Finałowej w Centrum Kultury Zamek, jury konkursu wybierze laureatów i nada im tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Z kolei Akademia Mistrzów Mowy Polskiej wybierze instytucję, nadając jej tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

To nie pierwszy raz, gdy Poznań dowodzi, że zasługuje na miano stolicy polszczyzny. Wcześniej w Centrum Kultury Zamek dwukrotnie odbyły się debaty z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Brały w nich udział takie znakomitości jak prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Markowski czy prof. Ewa Łętowska. Dyskutowano m.in. o języku ludzi myślących i o wzorcach polszczyzny.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd