Kampania promująca szkolnictwo zawodowe

 

Rusza trzecia edycja kampanii, promującej wśród uczniów szkolnictwo zawodowe. Poznań zachęca do tego, aby swoją przyszłość związać z nauką konkretnego fachu – mechanika, krawca czy budowlańca, na którego w tym roku kładziony jest szczególny akcent.

– Dzisiaj w wielu zawodach widać braki młodych ludzi, którzy by kontynuowali tradycje zawodowe. Dlatego od kilku lat intensywnie pracujemy nad promocją szkolnictwa zawodowego. Zabiegamy o inwestycje w nowe pracownie czy sprzęt specjalistyczny. Inwestujemy też w działania miękkie, czyli między innymi rozwój programów stażowych – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

W Poznaniu są 22 szkoły zawodowe, które kształcą w 60 profesjach. Wszystkie placówki bardzo czynnie współdziałają w ramach kampanii „Szacun dla zawodowców”. Szkoły dzięki kampanii dążą do zwiększenia naboru do swoich klas, a także coraz częściej zyskują status szkoły pierwszego wyboru uczniów. Placówki angażują się w rozmaite projekty, często międzynarodowe. Biorą udział w olimpiadach, konkursach zawodowych na arenie międzynarodowej i odnoszą sukcesy. Przykładem jest m. in. Zespół Szkół Samochodowych, którego uczniowie rok w rok osiągają medalowe miejsca na podium w konkursie „Europejski Mechanik Roku”.

W działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz w kampanię „Szacun dla zawodowców” aktywnie włącza się także poznańskie Starostwo Powiatowe.

– Dziś żyjemy w czasach, w których niezwykle cenne stało się posiadanie konkretnego zawodu, w których ceni się fachowców i specjalistów w określonych dziedzinach. Nadszedł bowiem „czas zawodowców”, czas szacunku dla ekspertów i praktyków, czas intensywnego inwestowania w rozwój szkolnictwa zawodowego – zapewnia Jan Grabkowski, starosta poznański.

„Szacun dla zawodowców” to nie tylko kampania promocyjna, ale także realne innowacje w zakresie nauczania. Przykładem nowatorskich rozwiązań, które z korzyścią oddziałują na poziom przygotowania uczniów, poszczycić się może m. in. Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.

Placówka realizuje program stażowy, w oparciu o doświadczenia fińskiej federacji edukacyjnej JEDU. Efektem współpracy są praktyki, odbywane przez uczniów w Finlandii oraz projekt realizowany wspólnie z firmą deweloperską RBW – „Budujemy razem”. W ramach projektu uczniowie ZSB nr 1 w Tulcach pod Poznaniem budują dom – od podstaw, aż do wykończenia. Budynek stawiają samodzielnie, pod okiem wykwalifikowanych budowlańców. Wybudowane przez uczniów mieszkania trafią następnie na sprzedaż.

– Patrzymy optymistycznie na rozwój szkolnictwa zawodowego, liczymy na zwiększenie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami ze względu na coraz większą liczbę podpisywanych umów patronackich. Dostosowujemy kształcenie do wymogów lokalnego rynku pracy, a także sukcesywnie zwiększamy nabór do klas pierwszych w szkołach branżowych i technikach – podsumowuje prezydent Mariusz Wiśniewski.

Szczegóły kampanii, jej założenia oraz oferta dla uczniów, ich rodziców, a także potencjalnych pracodawców, znajdują się na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd