Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpływają pierwsze skargi

 

Jak wylicza prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) Edyta Bielak–Jomaa, już w pierwszym miesiącu obowiązywania RODO złożono ponad 750 skarg dotyczących nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, ponad 500 zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych i ponad 600 pytań dotyczących przepisów.

– Część informacji o nieprzestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych dotyczy kierowania korespondencji. Jest ona kierowana omyłkowo, przesyłana do osób trzecich, nieuprawnionych. Ta korespondencja jest kierowana nie tylko poprzez korespondencję listowną, ale też w formie elektronicznej. Nierzadko są wciąż przypadki przesyłania zbiorczych baz mailingowych do adresatów – ocenia Monika Krasińska z UODO.

Najczęstsze problemy, jakie pojawiają się w związku z wdrożeniem RODO to m.in. prawo do bycia zapomnianym, zakładające możliwość usunięcia informacji na swój temat i prawo do przenoszenia danych, zobowiązujące, by urząd albo bank, które mają dane, przekazał je innemu urzędowi lub bankowi. RODO nakłada także obowiązek powiadomienia o wycieku danych osobowych, które często – zdaniem zgłaszających – jest niedopełniany.

Źródło: