Rządowy projekt zerowej akcyzy na gaz do silników spalinowych

 

Rada Ministrów planuje zając się przedłożonym przez resort finansów projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz Prawa celnego. Zakłada on wprowadzenie zerowej stawka akcyzy na gaz do silników spalinowych oraz wprowadzenie elektronicznych dokumentów dostaw niektórych produktów.

– Projekt wprowadza preferencje podatkowe dla gazu ziemnego CNG i LNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych, poprzez wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz – wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy. – Wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie w obszarach miejskich. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych pozytywnie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju.

Jak przekonują autorzy projektu, wprowadzenie rozwiązania ułatwi obieg dokumentów dostawy po stronie sektora gospodarczego oraz administracji.

– Z uwagi na czasochłonne i generujące znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowanie papierowego obiegu dokumentu dostawy, przewiduje się jego zelektronizowanie. Zakłada on zatem zastąpienie dokumentem w postaci elektronicznej papierowego dokumentu dostawy, stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy na gaz ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy na gaz ze względu na przeznaczenie – wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy. – Elektroniczny zwiększy bowiem kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami. W dalszej perspektywie czasowej projektowana zmiana w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców.

Źródło: