30% Polaków za zaostrzeniem kar

 

Jak wynika z sondażu Kantar Public, zaostrzenie kar za przestępstwa popiera 30% Polaków. Jezcze bardziej zdecydowani jesteśmy w odniesieniu do najcięższych przestępstw – karać ostrzej chce je aż 51% z nas.

– Prawie co trzeci Polak jest zdania, że zaostrzenie kar za przestępstwa przyniosłoby pozytywny skutek dla społeczeństwa. Ponad połowa z nas (58%) jest przekonana, że ograniczenie przestępczości jest możliwe, jeśli przepisy prawa karnego będą surowsze niż obecnie. Przeciwnego zdania jest mniej niż jedna trzecia badanych (29%), która sądzi, że istniejące prawo wystarczy. 13% badanych nie potrafi sprecyzować swojej opinii w kwestii zaostrzenie kar za przestępstwa lub polityki karnej w Polsce – podsumowuje raport z badań Kantar Public.

Raport wskazuje, że 72% z nas uważa zaostrzenie kar za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz wolności za wyraz sprawiedliwości i sposób na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli. Przeciwne poglądy ma 17% Polaków, którzy wskazują, iż może to powodować nadmierną ingerencję państwa, a 12% nie ma zdania.

– Polacy nie tylko są przekonani, że zaostrzenie kar za przestępstwa jest potrzebne, aby ograniczyć przestępczość, ale także są zdania, że surowsze kary za najcięższe przestępstwa są wyrazem sprawiedliwości, a z kolei surowe karanie za oszustwa jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki – ocenili wyniki sondażu badacze.

Źródło: 

kup artykuly platne