Pierwszy rocznik uczniów w ósmych klasach

 

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2018/2019. To drugi rok reformy edukacji i zmian w strukturze szkół i pierwszy rok działania ósmych klas, zdawania egzaminu ósmoklasisty, a także używania nowych, plastikowych e-legitymacji szkolnych i aplikacji mLegitymacja na smartfony.

We wrześniu jako pierwszy rocznik w klasie VIII po raz pierwszy rozpoczną naukę uczniowie, którzy w czerwcu ukończyli jako pierwszy rocznik naukę w VII klasie szkoły podstawowej. Po raz ostatni pojawią się również uczniowie w klasach III gimnazjum. Od 1 września 2019 roku nie będzie już gimnazjów w polskim systemie szkolnictwa.

W kwietniu po raz pierwszy uczniowie ósmych klas przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Potrwa on 3 – od 15 do 17 kwietnia – i obejmie egzaminy: z języka polskiego (120 minut), matematyki (100 minut) i języka obcego nowożytnego (90 minut). Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą przystępować przez 3 kolejne lata. W 2022 roku8 zastapi go egzamin 4-dniowy: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Jak zapewniła minister edukacji Anna Zalewska, powiaty i miasta na prawach powiatów są już przygotowane na przyjęcie do szkół średnich podwójnego rocznika i nie przewidują problemów z przeprowadzeniem rekrutacji w kolejnym roku szkolnym. Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych rodzice uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów będą mogli uzyskać w punktach informacyjno-konsultacyjnych utworzonych w kuratoriach oświaty i na stronie internetowej ministerstwa edukacji.

Od września uczniowie jako pierwszy rocznik będą również używały e-legitymacji szkolnych w postaci elektronicznej. Będą one miały formę plastikowych kart przypominających wielkością karty kredytowe. Wprowadzone zostaną również tzw. mLegitymacje – aplikacja na smartfony, potwierdzająca posiadanie legitymacji szkolnej, kiedy uczeń nie ma ich przy sobie.

Źródło: 


kup artykuly platne