Ruszą nowe, specjalistyczne sądy

 

27 sierpnia weszła w życie ustawa reformująca procedury wynikające z Konwencji Haskiej dotyczące przekazania dziecka za granicę. Nowe przepisy mają spowodować, że polskie dzieci nie będą oddawane w niewłaściwe ręce, a sprawy dotyczące przekazania dziecka za granicę nie będą aż tak uciążliwe dla najmłodszych.

– Zmieniamy dotychczasową politykę, która przez lata nie stała na straży polskich dzieci. Ten obszar przez 28 lat nie był uporządkowany. Nikt nie potrafił stworzyć ustawy dotyczącej tej problematyki. Dziś chcę powiedzieć bardzo mocno: nie ma już odwracania się plecami do obywatela, zwłaszcza w tak delikatnych sprawach – powiedział wiceminister Michał Wójcik.

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zakaz przekazania dziecka za granicę do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu i powołuje specjalistyczne sądy do spraw tego typu. Działać w nich będzie 11 sądów i 30 sędziów oraz 1 sąd odwoławczy. Dodatkowo nowe przepisy umożliwiają odebranie dziecka polskiemu obywatelowi za granicą.

– Przyspieszeniu postępowania ma służyć wprowadzenie, na wzór m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, przymusu adwokackiego w sprawach przekazania dziecka za granicę. Oznacza to, że toczące spór strony będą musiały wskazać pełnomocników albo adwokaci zostaną wyznaczani z urzędu. Fachowe pełnomocnictwo usprawni prowadzenie spraw i zapobiegnie ich przeciąganiu, np. poprzez uporczywe nieodbieranie wezwań sądowych. Ustawa wprowadza możliwość, aby w postępowaniu przed Ministrem Sprawiedliwości zagraniczny wnioskodawca mógł być reprezentowany przez pełnomocnika. Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika przebywającego w Polsce służyć będzie sprawnemu rozpatrzeniu wniosku – wyjaśniał wiceminister Wójcik.

Źródło: 


kup artykuly platne