Bezprecedensowy wyrok sądu

 

Jak stwierdził Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, zakaz telemarketingu w stosunku do konsumentów nie oznacza zakazu prób nawiązania kontaktu w celu uzyskania zgody na przedstawienie oferty. Jak zauważa adwokat Dominik Jędrzejko, który był pełnomocnikiem spółki pozwanej w postępowaniu, w którym zapadł wyrok sądu, branża telemarketingu uważa rozstrzygnięcie za bezprecedensowe. Nie zgadza się ono zasadniczo z wykładnią kluczowego przepisu RODO według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Zgodnie z art. 172 par. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Zdaniem prezesa UOKiK Marka Niechciała to bezwzględny zakaz kontaktowania się z konsumentami w ramach telemarketingu. Za „wykonywanie połączeń telefonicznych do konsumentów dla celów marketingu bezpośredniego, pomimo niedysponowania uprzednią zgodą tych konsumentów” ukarał on 21 grudnia 2018 roku jednego z przedsiębiorców. Jak wynika z wyroku sądu – niesłusznie.

– Nie jest sprzeczne z art. 172 prawa telekomunikacyjnego wykonywanie przez pracowników pozwanej połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich zgody w celu ustalenia, czy wyrażają oni zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego. Dopiero po wyrażeniu zgody strona prowadzi w stosunku do abonentów czynności polegające na marketingu bezpośrednim – ocenił sąd w uzasadnieniu wyroku.

kup artykuly platne