Od 15 maja na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowano nowy projekt zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. W treści zawarto przepisy prawne rozszerzające katalog danych obowiązkowo zamieszczanych przez lekarza w elektronicznej dokumentacji medycznej. Pojawił się wśród nich nieuwzględniony wcześniej opis diagnostycznych badań lekarskich.

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta został wydany na podstawie art. 13a ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ma on nowelizować rozporządzenie ministra zdrowia z 8 maja 2018 roku, dotyczące rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Teraz projekt ma być konsultowany publicznie.

W ocenie skutków wprowadzenia regulacji stwierdzono, że powiększenie katalogu danych obowiązkowo zamieszczanych w elektronicznej dokumentacji medycznej o opis badań diagnostycznych ma na celu sprawniejszego zaznajomienia się lekarza z dokumentacją medyczną pacjenta. W efekcie możliwy będzie szybsze i bardziej efektywne leczenie.

Jak zauważają eksperci, zmiany prawne dotyczące danych zamieszczanych w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta zwiększą również dostępność i przejrzystość informacji dotyczących udzielonych świadczeń medycznych, a także poprawią sprawność obiegu dokumentacji medycznej i ograniczą liczbę błędów medycznych. Pozwoli to na koordynację opieki nad pacjentem i szybszą diagnostykę.