Od dziś wystarczy prawo jazdy i dowód osobisty

 

1 października to dzień, w którym wchodzi w życie przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. W efekcie kierowcy będą mogli jeździć samochodem bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC bez obaw, że w razie kontroli drogowej policjant wystawi za to mandat.

Zniesienie obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie oznacza jednak braku kontroli. Dane dotyczące pojazdu i informacje o polisie OC podczas kontroli drogowej będą sprawdzane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dowód rejestracyjny będzie jednak potrzebny w czasie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów, przy sprzedaży samochodu lub w czasie wyjazdu zagranicznego. Ponadto kierowcy wciąż muszą mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty, a jeśli prowadzą pojazd zarejestrowany poza Polską – również odpowiednie ubezpieczenie.

Możliwość nieposiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oznacza również zmianę zatrzymywania i zwrotu dokumentu w razie niespełniania wymagań ochrony środowiska, zagrażania bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego. Do tej pory dowód rejestracyjny zatrzymywany był fizycznie, teraz – zatrzymanie dowodu rejestracyjnego zostanie odnotowane w Centralnej Ewidencji Pojazdów za pokwitowaniem. Zwrot dokumentu odnotuje organ, który go wydał, na przykład urząd miast, lub dowolna jednostka organu, który go zatrzymał.

kup artykuly platne